CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1- Thu thập thông tin cá nhân

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính sách bảo mật có nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của Khách Hàng.

Những loại thông tin cá nhân mà Bệnh Viện Worldwide xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên CHXHCN Việt Nam hiện hành) bao gồm: Họ Tên,địa chỉ liên lạc,Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn…

Chúng tôi luôn thông báo cho Khách Hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của Khách Hàng trên cơ sở mọi thông tin đều phải được  khách hàng tự nguyện cung cấp :

  • Khi Khách Hàng nhập thông tin tại Website: www.megtag.com  và các kênh truyền thông đa phương tiện khác như Email , Mạng Xã Hội, Điện Thoại của Bệnh Viện Worldwide
  • Khi Khách Hàng cung cấp thông tin cá nhân và phát sinh hồ sơ tình trạng sức khỏe  lúc đến Bệnh Viện Worldwide.
  • Tuyển dụng: Thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe, học vấn, kinh nghiệm làm việc… với các cá nhân có nhu cầu muốn tham gia làm việc tại Bệnh Viện Worldwide.
Chính sách bảo mật tại bệnh viện Worldwide
Chính sách bảomật tại bệnh viện Worldwide

2- Phạm vi sử dụng thông tin trong chính sách bảo mật

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Bệnh Viện Worldwide nhằm cung cấp dịch vụ, sản phẩm đến cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất và theo phương thức tốt  nhất theo thông tin đã được cung cấp .

Khi cần thiết Bệnh Viện Worldwide có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Khách Hàng dưới các hình thức như: xác nhận thông tin dịch vụ, email, thông báo…để giúp Khách Hàng tham dự các hoạt động của Bệnh Viện Worldwide hoặc khi luật pháp yêu cầu.

3- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  • BỆNH VIỆN PTTM – RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE
  • Địa Chỉ: 244A CỐNG QUỲNH, P. PHẠM NGŨ LÃO, Q. 1, TP. HCM
  • Hotline: (028) 39257526 – 0914 900 016
  • Email: [email protected]

4- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Khách Hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Bệnh Viện Worldwide theo số hotline: (028) 39257526 – 0914 900 016 hoặc qua trang web www.megtag.com  

5- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Bệnh Viện Worldwide sẽ không chia sẻ thông tin của Khách Hàng cho bất kỳ một đối tượng nào khác ngoại trừ các cá nhân, tập thể hợp tác làm việc của Bệnh Viện Worldwide nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất và chính xác nhất cho Khách Hàng.

Bệnh Viện Worldwide có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

Bệnh Viện Worldwide cam kết tuân thủ các quy tắc trong chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia CHXHCN Việt Nam.